Anekdotas

Užsidegė namas. Atlėkė gaisrininkai su sirenomis, puolė gesinti ir žmones iš ugnies gelbėti.

Pagaliau užgesina liepsnas. Atvyksta gaisrininkų vadas. Šiam komandos vyresnysis raportuoja:

- Gaisrą likvidavome, iš ugnies išnešėme 15 žmonių. Visi buvo be sąmonės, bet padarėme dirbtinį kvėpavimą, širdies masažą ir dešimt atgaivinome. Kitų penkių atgaivinti nepavyko.

Vadas stveriasi už galvos:

- Velnias, vyrai, juk lavoninę gesinote!

   

Facebook komentarai