Anekdotas

Susidraugauja kiškis ir vilkas.Ta proga nusprendžia nueiti Į kiną.Kiškis nueina nupirkti bilietų,grįžta o vilkas sako:aš neisiu.Kiškis klausia:o kodėl? vilkas atsako:nes aš kekiuos kiškis atsako: tai keikis gėlių pavadinimais .Na gerai atsako vilkas.Nueina į kina o vilko vietoj kiaulė sėdi.Vilkas ir sako:nu žibute narcizink iš čia,o tai kai aš tau uzgladijolinsiu tai tu tris dienas raudona rože žydėsi.

   

Facebook komentarai