Anekdotas

Pasibaigus pamokai mokytoja Petriukui pasakė:

-Petriuk, iki rytojaus Sužinok ka yra Vincas Kudirka.

Petriukas:

-Taip, taip mokytoja.

Pareina Petriukas namo ir mamai sako:

-Mama, mama, Kas yra Vincas Kudirka??

Mama:

-Eik šikt.

Petriukas apsisuko ir nuejo pas sese i kambari ir sako:

-Sese, kas yra tas Vincas Kudirka??

Sesuo:

-Ohh yea.

Petriukas apsisuko ir nuejo pas tėti, kuris žiūrėjo futbolo varžybas ir sako:

-Tėti, tėti, Kas yra Vincas Kudirka??

Tėtis atsakė:

-Tarzanas be triusiku.

Nueina petriukas i mokykla, atsistoja ir mokytajo jam sako:

-Na petriuk, sakyk eilėrašti.

-Eik šikt.

-Kliausi pas direktorių.

-Oh yea.

-Tu nors žinai Petriuk, kass tas direktorius?

-Tarzanas be triusiku. :D

   

Facebook komentarai