Anekdotas

Susipažino bare du vaikinai. Abu tik ką išsiskyrę - likimo broliai. Ir nusprendė abu, kad daugiau niekada su moterimis nebeprasidės. Jei jau abiejų toks likimas, tai reikia važiuot abiem į Aliaską. Ir išvažiavo.
Užeina jie į paskutinę, jau prie ledynų stovinčią parduotuvę, ir sako:
- Mes visiems metams išeinam. Duokit mums visko, ko prireiks dviems vyrams metams.
Parduotuvės savininkas prikrovė visokių daiktų, konservų, gėrimų ir ... dvi lentas. Kiekvienoj - po skylę, kailiu išmuštą.
Vyrai ir sako:
- Pardavėjau, mes jums jau sakėm, kad mes su moterimis daugiau gyvenime neprasidėsi, ir mums tokių lentų nereika.
- Bet jūs nežinot mūsų atšiaurių sąlygų. Juk jūs dviese vyrai išeinat visiems metams? Tačiau, jei jau taip nebus reikalingos, tai po metų grįždami atneškit. Jei nebus panaudotos, tai aš jums grąžinsiu pinigus.
Po metų į tą pačią parduotuvę grįžta tik vienas vyras.
Pardavėjas pasižiūrėjo į jį ir sako:
- Klausykit, ar tik ne jūs prieš metus dviese su draugu buvot atvažiavę?
- Taip. Aš su draugu buvau.
- O kur draugas?
Vyras:
- Užmušiau. Jis su mano lenta gulėjo...

   

Facebook komentarai