Anekdotas

Potvynis kaime. Namai pusiau paskendę. Prie namų iš eilės priplaukia gelbėtojai ir evakuoja gyventojus. Staiga jie pastebi kepurę, plaukiančią į vieną pusę taip, tarytum ją kažkas stumtų, bet nekreipia į ją dėmesio ir tęsia savo darbą. Vėliau mato, kad kepurė plaukia jau į priešingą pusę. Dar vėliau jie pastebi, kad kepurė vėl plaukia kita kryptimi. Tai kartojasi, kol

pagaliau vienas gelbėtojas sako:

- Jūs pažiūrėkite, koks keistas dalykas: kepurė plaukioja tai šen, tai ten.

Vienas iš gyventojų atsako:

- Nekreipkite dėmesio, tai mano tėvas. Jis vakar pasakė: bus rytoj lietus ar nebus, man visvien

- eisiu lauką arti.

   

Facebook komentarai