Anekdotas

Ateina bobutė į ginklų parduotuvę.

- Ar turit Kalašnikovo automatų?

Pardavėjas atsako:

- Ne, bobut, gaila, bet neturim.

- O revolverių gerų turit?

- Turim, bobut, va prašom.

Padeda pardavėjas jai visą krūvą revolverių. Bobutė varto, čiupinėja, galvoja, po to išsirenka patį didžiausią ir sako:

- Na, šitas turbūt tiks. Parodyk, vaikeli, kaip jį užtaisyti.

Pardavėjas užtaiso revolverį. Bobutė vėl varto, čiupinėja. Pardavėjas neiškentęs klausia:

- Bobut, o kam tau tas revolveris?

- Žinai, vaikeli, tokie laikai, aplink tiek prievartautojų...

- Bobut, na kas gi tave prievartaus? - pradeda juoktis pardavėjas.

O bobutė tik bakst jam užtaisytu revolveriu į krūtinę:

- O kur tu dingsi, vaikeli?...

   

Facebook komentarai