Anekdotas

Eina bobutė išpažinties atlikti. Eina ir galvoja, kaip pasakyti kunigeliui, kad paleistuvavo? Galvojo, galvoji ir sugalvojo, viska greit sakyks ir vietoj paleistuvavimo "fit fit" pasakys. Ateina bobutė prie klausyklos ir sako:
- Melavau, vogiau, "fit fit", nekalbojau poteriu...
- Pala, pala, ką reiškia "fit fit"? - klausia kunigėlis. Galvoja bobutė, kad kunigėliau negalima meluot, tik tiesą galima sakyti.
- Paleistuvavau, kunigėli, palistuvavau, - atsidusta bobutė. Kunigėlis galvoja, galvoja kokią bausmę jai priskirti, ir sugalvojo. Sako:
- Eik keliais tris ratus aplink bažnyčią. Ką gi tenka jai eiti. Pirmas... Antras... Trečio pabaiga... Žiūri bobutė, ogi jos kaimynė eina. Ir taip stengias pasislept, ir tai stengias..., bet pamatė. Toji smalsumo paimta klausia:
- Tai ko keliais aplink bažnyčia eini? Galvoja bobutė, kaimynė ne kunigėlis, galima pameluoti.
- Ai... pabesdėjau bažnyčioje, - meluoja bobutė. Eina kaimynė ir galvoja ir ji pabesdėjo bažnyčioje. Ką dabar daryti. Ai... Pasakysiu viską greit ir "fit fit" pasakysiu. Atėjo kaimynė ir sako:
- Nešvenčiau sekmadienių, melavau, " fit fit"...
- Pala pala... ir tu "fit fit" darei? - klausia kunigelis.
- Taip, kunigeli. Ir stačiom, ir gulom, ir klupsčiom...

   

Facebook komentarai