Anekdotas

Tą pačią naktį numirė kunigas ir mokesčių inspektorius. Abu pakliuovo prie rojaus vartų. Petras, vos pamatęs mokesčių inspektorių, įsileido jį į rojų, o prie kunigo ėmė kabinėtis, kol galų gale pareiškė, kad pasiųs jį į pragarą. Kunigas pabandė prieštarauti:
- Šventas Petrai, betgi aš visą gyvenimą dorai pragyvenau, nieko nevogiau, meldžiausi, dorai gyvenau, kitus nuo nuodėmių saugojau. O štai tas inspektorius... Pats juk žinai, kaip jis gyveno, tas vagis...
- Na ir kas, - tarė Petras, - tačiau, kai tu skaitydavai pamokslus bažnyčioje, parapijiečiai miegodavo, o kai tas inspektorius pas ką užeidavo, visi iškart imdavo melstis!

   

Facebook komentarai