Anekdotas

Perskaitykit laiškelį mylimai merginai.

Mano brangioji, kaip visada by -
la meilėje neužbaigta. Dar nepajudintas lo -
bis stovi nesulaukdamas tavęs.
Iš rūpesčių nežinau ką galvoti ir ką bedaryti.
Aš labai norėčiau pamatyti tave nuo -
latos besišypsančią, linksmą kaip jūros ban -
gą, nors aš žinau, kad tu esi kur -
čia mano jausmams, bet bus ko -
va, ir aš esu įsitikinęs, kad as tave iš rū -
sio išsivesiu į žydintį sodą ir tai pada -
rysiu be didelio vargo ir rūpesčių.

Perskaitei? Tai perskaityk dar kartą, praleisdamas kas antrą eilutę.

   

Facebook komentarai