Anekdotas

Pamatė Dievas, kad žemėje gyvenantys žmonės visai pasileido ir nusprendė, kad reikia sukurti dorovingus įstatymus. Pasiėmė jis tuos įstatymus, nusileido į žemę, ateina pas romėnus ir sako:
- Na, romėnai, atnešiau jums įstatymus.
Romėnai klausia:
- O kokie tie įstatymai?
- Pavyzdžiui: nebus galima ištvirkauti...
Romėnai:
- Na jau ne... Kaip gi mes šventes švęsime? Ne, nereikia mums tokių įstatymų.
Dievas susirinko savo įstatymus ir nuėjo į Persiją.
- Persijos žmonės, atnešiau jums įstatymus.
- O kokie tie įstatymai?
- Pavyzdžiui: nebus galima vogti, plėšikauti...
Persijos gyventojai ir sako:
- Tai kaip mes išgyvensim be vagysčių ir plėšimo? Ne, nereikia mums tokių įstatymų.
Dievas susirinko savo įstatymus, nuėjo į žydų žemę ir sako:
- Mieli žydai, atnešiau jums įstatymus.
Žydai:
- A kiek kainoja?
Dievas:
- Nieko nekainuoja, veltui dalinu.
- Ui gehrai, duokit mums dešimt...

   

Facebook komentarai