Anekdotas

Mirė žmogelis ir stojo Viešpaties akivaizdoje.
- Kas tu toks? - klausia Dievas.
- Petras Makalauskas, - sako žmogelis.
Dievas peržiūrėjo savo sąrašus, patikrino su kompu ir paskelbė, kad žmogeliui reikės eiti į skaistyklą.
Skaistykloje paaiškėjo, kad teks Petrui persikūnyti į kokį nors gyvį ir grįžti vėl į žemę. Už tai, kad žmogumi būdamas dirbo vištidėje ir žudė tuos paukščius, tai perkūnijo jį patį į vištą. Po akimirkos žmogelis pasijuto besėdįs ant laktos, šalia kitų vištų.
- O ką man dabar daryti? - vištiškai paklausė jis kaimynių.
- Nieko tokio, dėk kiaušinius ir viskas, - atsakė vištos.
- O kaip juos dėti? - vėl paklausė višta virtęs Petras.
- Įsiręžk, pastenėk ir padėsi, - patarė vištos.
Žmogelis ėmė stenėtiiš visos sveikatos. Jei pasirodys, kad gera višta, gal grąžins į rojų. Ir staiga pasigirdo balsas iš aukštybių:
- Pabusk, Petrai, tu visą lovą pridirbai!!!

   

Facebook komentarai