Anekdotas

Žmogelis turėjo labai brangu sportinį žirgą. Ir atsitiko tokia nelaimė, kad žirgas susirgo. Tuoj atlėkė veterinaras. Apžiūrėjo jis tą grynaveislį ir pasakė šeimininkui:
- Nenoriu gasdinti, bet gali būti tavo arkliukui chajuk. Va, duok jam tris dienas tuos vaistus. Jei atsikels, tai pasveiks, o jei ne, tai teks jį nugalabyti. Išgirdo tą pokalbį kartu su žirgu tvarte laikoma kiaulė ir puolė prie arklio:
- Ei, susiimk, brolyti, nepasiduok. Tuoj tau duos vaistų, pasveiksi, tik negulėk, o tai tave nudes!
Taip ji drąsino žirgą visas tris dienas. Bet arkliui negerejo. Trečią dieną atėjęs veterinaras jau ruošė mirtiną injekciją.
- Arkly, nagi, nepasiduok! Tu juk gali! Atsikelk ant kojų, parodyk, kad sveiksti. Juk tave nudes. Nagi, kelkis!
Ir staiga arklys pasikele ir nurisnojo.
- Stebūklas! Jis pasveiko! - nudžiugo arkliuko šeimininkas. - Tai būtinai reikia atšvęsti! Tokią progą negaila ir kiaulę paskersti!
MORALAS: Niekada nesikišk ne į savo reikalus

   

Facebook komentarai