Anekdotas

Paskiriamas reiškias jaunas kunigėlis į parapiją. Pirmos mišios turi būti, bijo vaikas. Vyresnis kunigas sako jam: "Tu, vaikeli, paimk puslitriuka nuo lentynos tenai, išgerk 100g ir kaip dievas duos". Išgeria kunigėlis 100g, atlaiko mišias, toks patenkintas visas. Ir klausia vyresnio, nu kaip, ar gerai viskas. Tas sako:
- Žinai, viskas būtų buvę gerai, bet padarei keturias klaidas.
- Nu, kokias?
- Pirma: sakiau, išgerk 100g, o ne visą puslitrį.
- Antra: Sutanos nereikia į triusikus sukišti.
- Trečia: Kristų ne vokiečiai sušaudė, o prie kryžiaus prikalė.
- Ketvirta: kai mišios baigiasi, reikia sakyti "Amen", o ne "p**dec".

   

Facebook komentarai