Anekdotas

Gyveno senis ir senė kaime, jie augino gyvulių, kaip ir
visi kaimo žmonės, atėjo laikas kiaulei vaikų atsivesti
tad davė senė seniui piginų kad tas nuveštų kiaulę sėklint, senis kiaulę į mocą ir varo, sustojo prie baro atsigerti alaus, išgėręs vieną gavo kablį ir pragėrė visus piginus, nežinojęs, ką daryti, pats patvarkė kiaulę, kaip nėr vaikų taip nėr, tad senė vėl davė pinigų
sėklint kiaulę, senis vėl į barą vėl kablys ir pramyžo
pinigus, tad kiaulę vėl pats padarė, rytą senė žadina senį
- tėvai, kas čia dabar yra kad kaulė vis lipa į lopšelį ir
dar šalmą užsimauna.

   

Facebook komentarai