Anglai stato cunamio generatorių

Didėjantis stichinių nelaimių kiekis verčia mokslininkus rimčiau aiškintis šių gamtos jėgų prigimtį ir jų suvaldymo galimybes. Kompanija HR Wallingford iš Oksfordo grafystės suprojektavo cunamio generatorių – sistemą, leisiančią modeliuoti šias pavojingas bangas. Savaime suprantama, modeliavimui bus sukurtos mažesnės bangos, tačiau įvertinus santykinius skirtumus bus galima tyrinėti praktiškai visas pagrindines cunamių charakteristikas.

Šis projektas vykdomas jungtinėmis pajėgomis, sudarytomis iš HR Wallingford specialistų ir Londono universitetinio koledžo (University College London) mokslininkų. Naujasis aparatas, dėka specialios kameros, kurioje sukuriamas tai padidintas, tai sumažintas oro slėgis, geba sukelti aukštas bangas, prabėgančias baigtinio ilgio kanalu. Kanalo dugnas suprojektuotas taip, kad atitiktų tikro vandenyno dugno reljefą: iš pradžių eina „gilieji vandenys“, vėliau prie „miesto“ gylis mažėja, o bangų aukštis didėja.

Kanalo ilgis siekia 45 metrus. Nuo bangų generatoriaus nutolusiame gale sukurtas dirbtinis pliažas. Jame galima pastatyti tikslius pastatų modelius su slėgio davikliais ir kita įranga. Taip pat jame numatyta stebėjimo langas ir įmontuota aukštadažnė filmavimo kamera.

Pagal inžinierių sumanymą, sistema gali greitai sukurti 3-4 bangas, einančias viena paskui kitą su 30-60 sekundžių pauze. Tai būtų panašu į tikrą situaciją, kuomet cunamis susidaro dėl vandenynų dugno drebėjimų. Nors tikrovėje laiko tarpas tarp bangų būna žymiai didesnis, tačiau modeliavimui dabartinė sistema yra patogesnė.

Popular Science rašo, jog anglų suprojektuotas cunamio generatorius galės sugriauti pastatų modelius, atkuriančius tikruosius pastatus santykiu 1:100. HR Wallingford praneša, jog ši sistema bus baigta sekančiais metais. Tuo tarpu nuolatinius eksperimentus mokslininkai galės atlikti 2009 metais. Žadama, jog sistema bus atvira viso pasaulio mokslininkams.

Šis projektas įvardinimas kaip pirmutinis cunamio generatorius pasaulyje. Visgi tai nėra absoliuti tiesa – šiek tiek panašią sistemą buvo sukūrę ir japonai.

Tiesa, Japonijoje sukurta dirbtinė banga buvo mažesnio aukščio, tačiau turėjo pakankamą griaunamą jėgą. Ji buvo nukreipta ne ant pastatų modelių, tačiau į bangų generatoriaus siauro baseino gale įrengtą gyvenamo namo sieną. Įdomiausia, jog testinį kambarį japonai apstatė būtent taip, kaip atrodo tikras kambarys ir netgi jame patalpino žmogaus ūgio manekeną. Šis tyrimų baseinas nebuvo skirtas išimtinai cunamio tyrimams – jo tikslai susivedė į bangų analizę. Japonai didžiausią dėmesį skyrė plačiam bangų charakteristikų tyrimui, kuomet jos atsitrenkia į laivus ar kranto sutvirtinimus.

Šaltinis:World's first tsunami generator is the wave pool from hell

   

Facebook komentarai