Įvertinta stojančiųjų motyvacija ir pasirengimas meno studijoms

Baigėsi birželio 17 – liepos 4 dienomis vykusi pagrindinė stojamųjų egzaminų į meno studijų srities ir meno pedagogikos programas sesija ir stojančiųjų į pedagogikos studijų programas motyvacijos vertinimas.

Iš motyvacijos vertinimui užsiregistravusių 3 908 stojančiųjų į sesiją neatvyko 1 662. Maksimalų dviejų balų įvertinimą gavo 1 110 stojančiųjų, vieną balą – 995, nulį balų  – 138 pretendentai. Iš viso buvo įvertinti 2 243 stojantieji – tai beveik 300 daugiau negu pernai.

Įvertinimas „0“ turi tik rekomendacinį pobūdį, todėl jį gavęs stojantysis galės dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas šių studijų programų vietas. Galimybės studijuoti aukštojoje mokykloje valstybės lėšomis neteko tik tie asmenys, kurie į motyvacijos vertinimą neužsiregistravo arba neatvyko.

Šiais metais švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programoms planuojama skirti 1040 studijų krepšelių: 740 universitetuose, 300 kolegijose. Gerai besimokantys būsimi pedagogai galės gauti tikslinę stipendiją. Jos dydis – 400 Lt. Stipendijas numatoma skirti pusei įstojusiųjų į valstybės finansuojamas vietas, atsižvelgus į jų stojimo ar studijų rezultatus.

Vilniaus pedagoginiame universitete rengtų šokio, dailės, muzikos ir teatro stojamųjų egzaminų atsakingoji administratorė, muzikos katedros lektorė Daiva Žitkevičienė, pastebi, kad jau antrus metus iš eilės organizuojamas motyvacijos vertinimas stojantiesiems į švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programas itin naudingas. „Motyvacijos ir stojamųjų egzaminų vertinimo komisijos nariai džiaugiasi, kad į motyvacijos vertinimo sesiją atvykę stojantieji ne tik patikrina savo apsisprendimo tapti mokytojais tvirtumą, bet ir pasirengia atsakingai žvelgti į būsimas studijas.“

Stojamiesiems egzaminams į meno studijų srities ir meno pedagogikos programas iš viso užsiregistravo 2 717 stojančiųjų. Daugelis jų ketino laikyti daugiau negu vieną stojamąjį egzaminą. Į kolegines studijų programas – 1 610, o universitetines – 2 623. Tačiau ne visi stojantieji buvo tinkamai pasirengę, todėl į egzaminų sesiją trečdalis jų neatvyko arba laikė tik vieną egzaminą vietoj planuotų dviejų ar trijų egzaminų.

Kolegijose teigiamai buvo įvertinti 1 092, o universitetuose – 1 696 stojantieji. Lyginant su praėjusiais metais, kolegijose sėkmingai egzaminus išlaikiusiųjų padaugėjo apie 100, o universitetuose – sumažėjo apie 250.

Dar kelios dešimtys stojančiųjų, pagrindinėje stojamųjų egzaminų sesijose negalėjusių dalyvauti dėl itin rimtų priežasčių, juos laikys papildomos sesijos metu, liepos 7–8 dienomis.

Šiais metais menų studijų srities programoms planuojama skirti 782 studijų krepšelius: 544 universitetuose, 238 kolegijose.

LAMA BPO prezidento prof. Prano Žiliuko teigimu, meno srities studijos Lietuvoje yra itin populiarios, todėl ne visiems stojantiesiems, ketinantiems tapti profesionaliais menininkais, dėl didelės konkurencijos pavyks studijas pradėti šiais metais.

Stojantieji, kurių lūkesčiai po stojamųjų egzaminų nepasiteisino, iki liepos 22 d. 17 val. LAMA BPO informacinėje sistemoje galės savo prašymą koreguoti ir pasirinkti kitas jiems tinkančias stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo nereikalaujančias studijų programas.

Iki šiol internetinėje bendrojo priėmimo sistemoje iš viso užsiregistravo 33 tūkstančiai stojantieji į aukštąsias mokyklas. Stojimo prašymai registruojami iki liepos 22 d. 17 val., o pirmieji pagrindinio priėmimo rezultatai bus skelbiami liepos 26 dieną.

Bendrąjį priėmimą Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įgaliojimu vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Išsamią informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, egzaminų ir testų laikymo datas galima rasti LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt.

   

Facebook komentarai