JAV jūrų pėstininkams – nežudantys granatsvaidžiai

JAV jūrų pėstininkų korpusas paskelbė konkursą nemirtino poveikio granatsvaidžiui sukurti. Toks ginklas priešo karių nesužeistų ir nenukautų – granatos tik laikinai išvestų juos iš rikiuotės.

Jūrų pėstininkų konkursas sutartis dėl dalyvavimo naujojo ginklo kūrimo konkurse pasirašė su JAV bendrove „General Dynamics“ ir Australijos kompanija „Metal Storm“, pranešė leidinys „Marine Corps Times“.

Pagal konkurso reikalavimus naujasis automatinis granatsvaidis privalo šaudyti akinančiomis ir triukšmo granatomis iki 500 metrų atstumu. Minimalus šaudymo atstumas – 10 metrų. Sprogusios granatos turi bent 5 minutėms išvesti priešo karius iš rikiuotės juos laikinai apakindamos, apsvaigindamos garso banga arba naudodamos iškart abu poveikio būdus.

Manoma, kad naujuosius granatsvaidžius bus galima montuoti ant standartinių jūrų pėstininkų kovinių mašinų ginklų platformų kartu su 12,7 mm kalibro kulkosvaidžiais. Tokie granatsvaidžiai suteiks šarvuočių šauliams daugiau kovos su priešininku galimybių. Jūrų pėstininkų korpuso paskelbto konkurso sąlygose numatyta, kad pirmieji serijinės gamybos nemirtino poveikio granatsvaidžiai turi būti pateikti 2016 metais.

„Metal Storm“ naująjį kelių vamzdžių 40 mm kalibro granatsvaidį kuria savo granatsvaidžio „FireStorm“ pagrindu. „General Dynamics“ savąjį prototipą vadina „Medusa“. Šis granatsvaidis taip pat turės kelis vamzdžius, tačiau galės šaudyti 66 mm kalibro užtaisais.

Kadangi abi konkurse dalyvaujančios bendrovės kuria granatsvaidžius, kurių šaudymo sparta bus labai didelė, „Humver“ visureigiais ar MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) šarvuočiais važiuojantys jūrų pėstininkai galės per kelias sekundes naujaisiais granatsvaidžiais „neutralizuoti“ priešo pajėgas dideliame plote. Pasak „Metal Storm“ atstovo Peterio Faulknerio, tokie ginklai taip pat galės būti naudojami ir didelėms civilių gyventojų minioms kontroliuoti neramumų metu.

   

Facebook komentarai