Posakiai

Blogai, kai vyras turi jauną žmoną, kuri nuolatos sirguliuoja, bet dar blogiau, kai žzmona sena, o stipri, kaip akmuo.

Sužaidė: 0

Vaikas - gėlė, iš kurios galima išauginti piktžolę.

Sužaidė: 1

Senovėje sakydavo:
Jeigu nori gauti dangų,
Duok klebonui daiktą brangų,
Duok jam kupių, pinigų -
Dangų gauti nepigu.
Tie, kur duoda auką menką,

Sužaidė: 0

Aš karšta, nes žinau ko esu verta!

Sužaidė: 2

Gal jau nė tako nėra, nė žolė netamsuoja tenai, kur buvo gardžiausias vanduo, kur buvo Mama ir Teviskė...

Sužaidė: 0

Gamtoj pavasaris kasmet, gyvenime - tik kartą.

Sužaidė: 1

Kai is tavo rūsio bus išgertas paskutinis vynas, tada sužinosi, kiek turi draugų.

Sužaidė: 0

Meilė - saldi, bet apgaulinga.

Sužaidė: 0

Po meilės - kaip po gaisro.

Sužaidė: 0

Saugok jaunystės prisiminimus, nes jie brangiausi gyvenime.

Sužaidė: 0

Meilė - tai perlas, kurį suradus reikia saugoti ir branginti.

Sužaidė: 0

Jaunystė - dažnai nesuvokia savo poelgių prasmės.

Sužaidė: 0

Mylėti reikia taip, kad vėliau nereikėtų sakyti "atleisk".

Sužaidė: 0

Gyventi tik sau - beprasmiška.

Sužaidė: 0

Vyrai nepasitiki net tomis moterimis, kurias myli.

Sužaidė: 0

Negyva avis vilko nebijo.

Sužaidė: 2

Draugystė dažnai baigiasi meile, bet meileė draugyste - niekada.

Sužaidė: 0

Garsūs įvykiai yra ne tie, kurie švenčiami garsiai, bet tie, kurie švenčiami santūriai.

Sužaidė: 0

Jei kelias atviras. Tai dar nereiškia, kad jis neveda įi bedugnę.

Sužaidė: 1

Ginčytis su moterim, tai tas pats, kas pulti tanką.

Sužaidė: 3

Žmonės amžinai ginčijasi dėl dviejų spalvų: juodos ir baltos. Kitas jie aiškiai skiria.

Sužaidė: 1

Niekad nebus per daug gėlių gėlynuose, saulės spindulių, siaurės vėjų glostomai žemei. Niekad nebus per daug gyvenime draugų.

Sužaidė: 0

Ateitis visada atrodo geresnė už praeitį ir dabartį, nes kitaip nebūtų verta gyventi.

Sužaidė: 0

Yra ašarų, kurios ištrykšta dienos šviesoje, ir yra ašarų, kurios sublizga lyg perlai tamsoje.

Sužaidė: 0

Senmergė - tai moteris, kuri pasake "ne" vieną kart per daug.

Sužaidė: 0

Dievas pavydi žmogui tik vieno - meilės.

Sužaidė: 1

Vaikų laimė - tai tėvų laimė.

Sužaidė: 0

Žodis - ne paukštis, bet gali žmogų apteršti.

Sužaidė: 1

Jeigu visos merginos geros, tai iš kur atsiranda blogų žmonų.

Sužaidė: 0

Meilės ir kosulio - nepaslėpsi!

Sužaidė: 0

Pirmas sniegas virsta vandeniu,
Pirmoji meilė - ašaromis.

Sužaidė: 1

Kam kankintis, gyvenimas ir taip kankins.

Sužaidė: 1

Jaunystė - tai toks amžius, kada veikiai suartina žmones ir greitai užgyja jų žaizdos.

Sužaidė: 0

Priverstinė meilė ir skruostų dažai laikosi neilgai.

Sužaidė: 0

Mylėk mane daugiau negu vakar, bet mažiau negu rytoj.

Sužaidė: 1

Iš visų melo vaikų gražiausias - pagyrimas.

Sužaidė: 0

Visos žvaigždės tik vieną kartą spindi.

Sužaidė: 0

Niekada nesmerk kito klaidų, nes klaidos leidžia suprasti gyvenimą !

Sužaidė: 1

Didžiausias mūsų, kaip žmogiškųjų būtybių, turtas yra gebėjimas keistis. (E. Easwaran)

Sužaidė: 0

Meilė - tai apysaka, kurią skaitai ir bijai, kad nesibaigtų!

Sužaidė: 0

Graži moteris, kaip gera knyga: tol keliauja iš rankų į rankas, kol visai susidėvi.

Sužaidė: 0

Žinios brangesnės už pinigus, aštresnės ųz kardą, galingesnės uz patranką.

Sužaidė: 0

Netikėk, drauguži, kad būna pilkos dienos, būna tik pilkų žmonių.

Sužaidė: 0

Gyvenimas yra didis piešinys, kuriame nenaudojamas trintukas..

Sužaidė: 0

Stiprūs žmonės ieško savo klaidų, silpni - svetimų.

Sužaidė: 1

Stebėtina, kad kai kurie vyrai vedasi už parankės žmonas, kurios juos vedžioja už nosies.

Sužaidė: 1

Mes retai galvojame apie tai ką mes turime, bet per dažnai galvojame apie tai ką mes prarandame.

Sužaidė: 0

Laimingas tas, kurio svajonės virsta tikrove.

Sužaidė: 0

Be kančių, nepažinsi pasaulio (meilės)
Be tamsos, nepažinsi šviesos
Be žmonių, nepažinsi pasaulio
Be klaidų, nematysi tiesos.

Sužaidė: 0

Daug svarbiau mylėti pačiam, o ne būti mylimam.

Sužaidė: 0

Vaikas - veidrodis, kuriame atsispindi suaugusiųjų elgesys. Dažnai jis kaltinamas tuo, kad kreivai rodo.

Sužaidė: 1

Tylėjimas irgi menas

Sužaidė: 5

Žodžiais sužeidę, gydome vaistais.

Sužaidė: 2

Kur du stos, trečiam vietos visados atsiras ...

Sužaidė: 0

Jeigu kiekviena varna imtų į šiltus kraštus lėkioti, nebūtų kam po savus šiukšlynus kapstytis.

Sužaidė: 1

Geriau kirvis be koto, negu žmogus be proto.

Sužaidė: 0

Jeigu gyvenimas mums neteikia džiaugsmo, tebunie jis pareiga, kryžiumi, kuria privalome nešti iki galo.

Sužaidė: 0

Priešais vyrų vienuolyną yra moterų vienuolynai. Tame nėra nieko blogo, bet gali būti.

Sužaidė: 0

Padėk sau - Ir draugas padės Tau !

Sužaidė: 0

Meilė - tai siūlas, ant kurio visi pasikaria.

Sužaidė: 0

Išmintingas žmogus turi ilgas ausis ir trumpą liežuvį.

Sužaidė: 0

Nauja šluota švariai šluoja, bet senoji žino visus kampus.

Sužaidė: 0

Grįždamas iš kelionės bičiuliui parvežk nors akmens.

Sužaidė: 0

Vėjo pamušalas voratinkliu siūlais siūtas.

Sužaidė: 0

Nesikirpk barzdos dvieju bičiulių akivaizdoje: vienas sakys per ilga, kitas - per trumpa.

Sužaidė: 1

Jeigu gundo šokoladas, nekankina meilės badas..

Sužaidė: 1

Niekada neatidėk rytojui to, ką už tave kažkas gali padaryti šiandien. (Vengrų patarlė)

Sužaidė: 0

Nesistenk, visi geri dalykai atsitinka, kai jų tikiesi..

Sužaidė: 3

Jei tave peikia kvailys, - vadinasi, toks nesi.

Sužaidė: 0

Neužkąsk seno šulinio, kol naujas dar neiškastas (Estų patarlę).

Sužaidė: 2

Viskas, kas mums teikia skausmo, duoda taipogi ir vilties.

Sužaidė: 0

Aš atėjau į tavo žzemę kaip svetimšalis
Aš gyvenu tavo namuose, kaip svečias
Aš palieku tave kaip draugas, o, manoji žzeme!

Sužaidė: 0