Posakiai

Kur du stos, trečiam vietos visados atsiras ...

Sužaidė: 0

Stebėtina, kad kai kurie vyrai vedasi už parankės žmonas, kurios juos vedžioja už nosies.

Sužaidė: 1

Jeigu kiekviena varna imtų į šiltus kraštus lėkioti, nebūtų kam po savus šiukšlynus kapstytis.

Sužaidė: 1

Mes retai galvojame apie tai ką mes turime, bet per dažnai galvojame apie tai ką mes prarandame.

Sužaidė: 0

Geriau kirvis be koto, negu žmogus be proto.

Sužaidė: 0

Jeigu gyvenimas mums neteikia džiaugsmo, tebunie jis pareiga, kryžiumi, kuria privalome nešti iki galo.

Sužaidė: 0

Tylėjimas irgi menas

Sužaidė: 1

Meilė - tai siūlas, ant kurio visi pasikaria.

Sužaidė: 0

Išmintingas žmogus turi ilgas ausis ir trumpą liežuvį.

Sužaidė: 0

Žodžiais sužeidę, gydome vaistais.

Sužaidė: 2

Nauja šluota švariai šluoja, bet senoji žino visus kampus.

Sužaidė: 0

Grįždamas iš kelionės bičiuliui parvežk nors akmens.

Sužaidė: 0

Priešais vyrų vienuolyną yra moterų vienuolynai. Tame nėra nieko blogo, bet gali būti.

Sužaidė: 0

Vėjo pamušalas voratinkliu siūlais siūtas.

Sužaidė: 0

Jei tave peikia kvailys, - vadinasi, toks nesi.

Sužaidė: 0

Neužkąsk seno šulinio, kol naujas dar neiškastas (Estų patarlę).

Sužaidė: 2

Padėk sau - Ir draugas padės Tau !

Sužaidė: 0

Viskas, kas mums teikia skausmo, duoda taipogi ir vilties.

Sužaidė: 0

Aš atėjau į tavo žzemę kaip svetimšalis
Aš gyvenu tavo namuose, kaip svečias
Aš palieku tave kaip draugas, o, manoji žzeme!

Sužaidė: 0

Nesikirpk barzdos dvieju bičiulių akivaizdoje: vienas sakys per ilga, kitas - per trumpa.

Sužaidė: 1

Tūkstantis naujų kelių pagimdo tūkstantį naujų problemų.

Sužaidė: 0

Jeigu gundo šokoladas, nekankina meilės badas..

Sužaidė: 1

Gailios ir brangios ašaros tos, kurios liejasi mėnesienoj.

Sužaidė: 1

Niekada neatidėk rytojui to, ką už tave kažkas gali padaryti šiandien. (Vengrų patarlė)

Sužaidė: 0

Meilė - tai gėlė, kuri laistoma ne vandeniu, o ašaromis !

Sužaidė: 0

Nesistenk, visi geri dalykai atsitinka, kai jų tikiesi..

Sužaidė: 2

Kad išgelbėtum skęstantį, nebūtina ieškoti paties geriausio plaukiko.

Sužaidė: 0

Meilė - ne svarstyklės, o supuoklės: jai rūpi ne svoris, o apsvaigimas.

Sužaidė: 0

Tekėdama mergaitė daugelio vyrų dėmesį išmaino į vieno abejingumą.

Sužaidė: 0

Žodis - kaip strėlė : dažnai įstringa ne ten, kur taikoma.

Sužaidė: 1

Meilė - tai ne žzaidimas, todėl su juo niekada neverta žaisti!

Sužaidė: 2

Jaunystė - tai pirmas gyvenimo puslapis ir ką įrašysi, skaitysi visą gyvenimą!

Sužaidė: 1

Mylėk, nes pats į pasaulį atėjai per meilę.

Sužaidė: 0

Ir žolės lapelis vertas didelio pasaulio, kuriame jis gyvena.

Sužaidė: 0

Pirmoji meilė įstringa į širdį, o paskutinioji greit pamirštama.

Sužaidė: 0

Vyrai apie meile kalba nedaug, bet galvoja, sielojasi dėl jos ir yra ne mažiau pažeidžiami už moteris.

Sužaidė: 0

Kas valgo jau sotus būdamas, tas savo dantimis sau duobę kasa.

Sužaidė: 0

Turtas - tai nedraugas, o draugas - tai turtas.

Sužaidė: 2

Rūpindamiesi kitų laime mes randame ir savąją.

Sužaidė: 0

Žmogus - ne aukso puodas, kad visiems patiktų.

Sužaidė: 0

Asilas lieka asilu net ir tada, kai neša maišą aukso.

Sužaidė: 0

Negalima sudeginti ugnies, paskandinti vandens, užpūsti vėjo, ir - sunaikinti tiesos.

Sužaidė: 0

Tikrai laisva gali būti tik meilė.

Sužaidė: 0

Nebūtina visada prisiminti..
Užtenka niekada nepamiršti..

Sužaidė: 0

Dažnas, manantis, jog yra geros širdies yra tik silpnų nervų.

Sužaidė: 0

Netikėki vėju - jis pažada ir negrįžta,
Netikėki obelų žydejimu, - tai laikina, tikėki jaunyste ir tuo, kas amžina.

Sužaidė: 0

Vaikas nerašo pareiškimo, prašydamas ateiti į pasaulį.

Sužaidė: 0

Dažnas mato Tave kaip atrodai, tačiau retas žino kas Tu esi.

Sužaidė: 1

Jeigu nori sukaupti savo vidinę energiją, vieną dieną per mėnesį nekalbėk.

Sužaidė: 0

Laimingas tas, kuriam pirmoji meilė paskutinė.

Sužaidė: 0

Kur kas lengviau atsispirti pradžioje nei pabaigoje..

Sužaidė: 0

Geriausi dantys yra tie kurie moka prikąsti liežuvį.

Sužaidė: 0

Jaunystė - tai vasara, o vasara tokia trumpa!

Sužaidė: 0

Numirk, bet nesileisk pabuciuojama be meiles.

Sužaidė: 0

Mums ne tiek reikia draugų pagalbos, kiek žinojimo, kad jos sulauksi.

Sužaidė: 0

Iš širdies pasakytas žodis, pasiekia širdį.

Sužaidė: 0

Piktinies, vadinasi, mąstai.

Sužaidė: 0

Žmogus - tai ne kas kita, kaip daugelis jo poelgiu.

Sužaidė: 1

Ne tas vyras, kuris su kelnėm, o tas, kuris laikosi duoto žodžio.

Sužaidė: 1

Grožis be charakterio, kaip gėlė be kvapo.

Sužaidė: 0

Prisiminimas yra gražiausias jausmas, nes jis atkuria praeitį iš naujo.

Sužaidė: 0

Idomioji matematika: nulis lygus nuliui, vienetas - vienetui, o žmogus nelygus žzmogui.

Sužaidė: 0

Kuo daugiau turi ryšių, tuo labiau esi supančiotas.

Sužaidė: 0

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti.

Sužaidė: 2

Nera nieko baisesnio, kaip vienisai buti tarp draugu !

Sužaidė: 1

Vienatvės nėra ko bijoti, geriau vienatvė, negu purvina meilė!

Sužaidė: 0

Širdis įpranta tikėti tuo, ką įpranta sakyti lūpos. (Š. Bodleras)

Sužaidė: 0

Blogai, kai vyras turi jauną žmoną, kuri nuolatos sirguliuoja, bet dar blogiau, kai žzmona sena, o stipri, kaip akmuo.

Sužaidė: 0

Nesmerkite vedusio vyro, kuris nuolat žziopso į kitas moteris, nes jam viskas atleistina. Nevilties apimtas jis nežino ką daro.

Sužaidė: 1

Vaikas - gėlė, iš kurios galima išauginti piktžolę.

Sužaidė: 1

Gyvenimą reikia paversti svajone, o svajonę gyvenimu..

Sužaidė: 1

Gal jau nė tako nėra, nė žolė netamsuoja tenai, kur buvo gardžiausias vanduo, kur buvo Mama ir Teviskė...

Sužaidė: 0