Valentyno dienos sveikinimai

Kai vėjas bučiuos tau išvargusias lūpas,
Nuliūdusi saulė paskęs Nemune,
Miglose užmigs mus teviškės pievos,
Rasoti žiedai lai primins tau mane...

Sužaidė: 1

Tu - obelų žiedai mažyčiai,
Tu - ramunėlė nuo lankos,
Tavęs į saulę nemainyčiau,
Tavęs, kaip pasakos žavios!

Sužaidė: 0

Tegul visi ziedai, kurie zydejo vakar,
Geletu kilimu ant tavo tako klojas,
Kad tu nueitum galva isdidziai pakelus,
O mindomi ziedai buciuotu tavo kojas.

Sužaidė: 0

Negalim pamilti antrą kartą tų, kuriuos nustojai mylėti.

Sužaidė: 0

Ne kiekvienam atverki savo širdį, Nes ne kiekvienas ją supras. Geriau palikti širdį laisvą, Kam ji skirta, tas ją supras.

Sužaidė: 0

Mylėk- kol širdis dar jauna, mylėk- kol ji dar meilės kupina. Mylėk- net jei įskaudins tave, mylėk- nes už meilę brangesnio nieko nėra..

Sužaidė: 0

Tu lyg ta saulė danguj,
Lyg tas paukštis virš debesų..
Aš noriu būti šalia,
Visada tik šalia..

Sužaidė: 0

Parasšyti daug žodžių galėčiau,
Bet ne žodžiuose meilė tikra.
Širdis širdį supranta be žodžių
Jeigu myli - suprasi ir tu mane!

Sužaidė: 1

Taip ramu ir taip gera pabūti su juo,
Įsileidau aš jį ir užmigom drauge.
Į langą tąsyk beldės tyla,
Plunksna ant žemės krenta žaibo trenksmu.

Sužaidė: 0

Paprašysiu aš drugelio,
Kad nuskristų pas tave,
Prisiglaustų prie veidelio,
Pabučiuotų už mane!

Sužaidė: 1

Mėnulis pašvietė pro langą
Į tavo spindinčias akis,
Tau savo širdį dovanoju..
Tešviečia ji tau per naktis!!

Sužaidė: 0

Yra kažkas ko laikas keist negali,
Ko neuždengia užmaršties skara
Ir tas kažkas vadinasi draugyste
Jei ji švelni, tyra, gera ...

Sužaidė: 0

Meilė - tai siūlas, ant kurio visi pasikaria.

Sužaidė: 0

Kur tu esi, mano meile? Aš be tavęs jau nykstu. Kartais atstoji man saulę, Bet – kai tik lyja – pykstu. Kur tu esi, mano laime? Aš be tavęs lyg lietus – Piktas, negeras savaime.

Sužaidė: 0

Pabučiavimas tavo buvo karštas ir trumpas kaip žaibas, staigus ir svaigus kaip naktis, galinga pagunda - mes suklupom. Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių lūpų. Jos išdegino žymę iki širdies gilumos.

Sužaidė: 0

Kai gausi bučinį staiga, kuris bus karštas ir svaigus,
Nepasimesk, neišsigask, tik pamąstyk, kuris žmogus
Galėtų būti Valentinas, kuris tau meilę begalinę

Sužaidė: 1

Šviečia žvaigždės gražuolės kasnakt
Mano meilę po dangų nešioja,
Jei į jas tu pažvelgtum, suprastum iškart
Kad šią meilę jos tau dovanoja.

Sužaidė: 0

Kas toji meilė? Iš kur ji kyla? Ar tai tik jausmas? Ar kas daugiau?…

Sužaidė: 0

Nenusimink, kad rožės jau nuvyto,
Kad jas pakando rudenio šalna
Žinok, kad rožės bus dar kitos,
O mylima širdis viena.

Sužaidė: 0

Bučkis, tai toks jungiklis,
Kurio nesustabdo,
Nei vienas saugiklis!

Sužaidė: 0

Meilė - tai apysaka, kurią skaitai ir bijai, kad nesibaigtų !

Sužaidė: 0

Dažnas, manantis, jog yra geros širdies yra tik silpnų nervų.

Sužaidė: 2

Būti nemylimam - tai nesėkmė. Nemylėti - štai nelaimė!

Sužaidė: 0

Meilė – pasaulio duktė Pas mus ji netyčia užklysta Meilė švelnumo gėlė, Nuo menko vėjelio nevysta...

Sužaidė: 1

Akys, kuriuos visada išliks manyje..
Rankos, kurias jausiu savose.
Lūpos, kurių neliečiau, bijodama
Ir vėl būti kaip visos Tavyje,
Sužaidžiam ir numetam..

Sužaidė: 0

Tulpės gražiai žydi..
Rožės dar gražiau..
Draugai tave myli..
O aš dar labiau..

Sužaidė: 0

Tikra meilė trunka ištisą amžinybę..
Ar aš galiu pasiekti žvaigždę? Žengti debesim?
Ar tai bent kiek prilygsta tai akimirkai, kai tu šalia?

Sužaidė: 0

Gražu kai pugos žiemą siaučia
Ir vėjas neša snieguoles,
Tuomet svajoju aš prie lango,
Gal ir Tave kartu atneš.

Sužaidė: 1

Kai tamsią naktį kris žvaigždutė
Paimk į delną drąsiai ją,
Nes vietoj jos bus ta širdutė,
Kuri mylės ir trokš tavęs.

Sužaidė: 0

Kai įsimyli - ir beždžionė atrodo graži,
Kai nemyli- ir nuo rožės nusisuki.

Sužaidė: 0

Meilė ragana pikčiausia
Kaušas verdančios smalos,
Skausmo jūra kuo giliausia
Išmislas kvailos galvos.

Gyvenk ir mylėk,
Bet nuo meilės nebėk,
O jei pamilai,

Sužaidė: 0

Pabelsk.. Galbūt įleis.. Matai, kareivis saugo mano širdį.. Jauti, maldauja ji švelnumo.. Jauti, ji nori būt laisva, bet tuo pačiu ir mylima.. Pažink, kiekvieną mano žingsnį..

Sužaidė: 1

Kai baltos snaigės kris ant tavo veido.. šviesus mėnulis tau bučiuos akis.. tu prisimink - kažkur pasauly yra švelni ir mylinti širdis..

Sužaidė: 0

Grįžk atgal aš pasiilgau..
Tavo kūno, ir melsvų akių...
Tyro juoko, pilno meilės žvilgsnio
Ir švelnių kaip vėjas bučinių..

Sužaidė: 0

Duok bet kam pradžią ir tai atsitiks..

Sužaidė: 0

Kiek kartų mes buvom laimingi,
Tiesėm rankas į šviečiančią saulę.
Į dangų su šypsena žvelgėm
Ir rankas suglaudę laikėm.

Sužaidė: 1

Tu mano gyvenimo saulė,
Tu mano gyvenimo zvaigždėtas dangus,
Nieks mūsų išskirti negali,
Nes Tu man brangiausias žmogus...

Sužaidė: 0

Kai akys spindėjo,kaip saulė,
O lūpos ištroško saldžių būčinių,
Buvai Tu šalia- nuostabiausia pasauly,
Aš tuom patikėt ligi šiol negaliu :*

Nors aš tave mažai pažįstu,
Jausmų tavųjų dar nežinau,
Rašyt žodelį vienokį išdrįstu
Ir neužmiršti manęs prašau.

Sužaidė: 0

Kai mamytė bara,
Tu ant jos nepyk,
Kai berniukas pabučiuos -
Niekam nesakyk.

Sužaidė: 0

Noriu kas kartą girdėti tą balsą, Tą švelnų juoką taip veriantį klausą, Noriu matyti tavąsias akis, Likti, budėti prie jų per naktis..

Sužaidė: 0

Už tai, kad žmonės myli, gravitacija nėra kalta.

Sužaidė: 0

Aš juk šalia!.. Visai šalia.. tyliai plasnoju viduj, aplink tave.. o tu pagauk mane! Kai apkabinsi, aš būsiu tavo visada.. jei pasiklysiu, žinau, kur skristi, man parodys tavo spindinčios akys..

Sužaidė: 1

Nepalik manęs,
Per lietų ir per speigą,
Visus kelius nueisim
Su Tavim kartu..
Gal Tu ne angelas,
bet aš Tavim tikiu..

Sužaidė: 0

Meilė kantri, meilė maloninga,
Ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos,

Sužaidė: 2

Eik ir mylėk taip, kaip mylėjo Romeo ir Džiuljeta. Tikėk gėriu, kaip romantiškasis idealistas Don Kichotas. Ieškok ir atrask, kaip nerimstantis daktaras Faustas.

Sužaidė: 2

Jaunystės svajonės - vien sapnas nakties,
Linkiu tau, mieloji, šviesios ateities.

Sužaidė: 0

Tos ilgos naktys be mėnulio,
Padangėj pilna debesų
Ir niekada aš netikėjau,
Kad be tavęs man bus sunku.

Sužaidė: 0

Tavo akys gražiausios pasauly, tavo veidas tai sviečianti saulė, tave as pamatęs svaigstu kaip nuo vyno, nes nėra pasauly gražesnės merginos!

Sužaidė: 1

Meilė tampa moralinė nuodėmė kai virsta svarbiausiu užsiėmimu. ji tuomet susilpnina valią ir priverčia degraduoti sielą.

Sužaidė: 0

Nemylėk kaimyno,
Rinkis iš toliau -
Tolimesnė meilė
Šimtą kart geriau!

Sužaidė: 0

Mūsų keliai netyčia susikirto..
Man buvo gera eit kartu rytojaus pasitikt...
Kada šalia manęs ėjai ir TU!
Mes ėjom ten kur mus vedė likimas,

Sužaidė: 3

Tave, tave, tave kaip saulę,
Tave, kaip žiedą iš laukų
Nešuos širdy aš per pasaulį,
Nešuos pavasario lauku.
Kiekvienas žydintis berželis,

Sužaidė: 0

Kaskart praėjus pro tave,
Širdutė spurda, nori pas tave.
Trokštu visa savo esybe
Bučiuot ir glamonėt tave..
Bet žinau, tu meilės nejauti..

Sužaidė: 0

Meilė - tai karšta liepsna, su kuria elgiantis nemokšiškai, galima smarkiai nudegti, o tuos kurie tikrai nuoširdžiai myli, ji sušildo ir apšviečia gyvenimą.

Sužaidė: 3

Nepasakiau aš Tau myliu,
Ir tu man meilės nežadėjai,
Bet šiąnakt man sapnu tyliu
Apie Tave praošė vėjai...
Ir supratau - Tave myliu,
Nors Tu man meilės nežadėjai.

Sužaidė: 1

Meilė - žiežirba krikščioniškame gyvenime, Aukos ir tvirto ryžto dienoje. Žinokite, kad Meilėj laimę mename, Nes Meilė - tai gražiausias jausmas Danguje.

Sužaidė: 0

O tu gražus! Daug kas įsimylėtų.
Ir akys spindi nuostabiai gražiai
Bet aš žinau iškart jos glamonėtų,
Paskui paliktų šaltos, kaip ledai.

Sužaidė: 0

Lai meilės žodžiai stebuklingi suteikia tau sparnus, kad pas mane minčių keliu atskristum ir bučinius padovanotum man svaigius..

Sužaidė: 1

Nuoširdžiai mylėti - vadinasi pamiršti save.

Sužaidė: 0

Ar atmeni kvailystes, mano drauge, kaip lietuj lyjant verkė medis, o mes stovėjome po lapais ir gaudėm lūpom ašaras vaiškias..

Sužaidė: 0

Myliu - atbėki tiltu virš bedugnės!
Myliu - visas kaltes atleidau!
Myliu - saugau širdyje kaitriausią ugnį!
Laukiu! Tik tavęs dar laukiu..

Sužaidė: 0

Pamačius tave minioj žmonių,
Tavo nekaltas akis, ieškančias manų,
Širdis suplazdėjo drugeliu,
Nors prakalbint tavęs neužteks man jėgų.

Sužaidė: 2

Kaip aš noriu tau pasakyti.. Kad mano širdyje žydi gėlės, kad ji plati kaip vandenynas, kad ji karšta kaip vulkanas.. Ir visa tai tik todėl, kad tave myliu.

Sužaidė: 1

Mylėk mane daugiau negu vakar, bet mažiau negu rytoj.

Mylėk tą, kuris tave myli,
O ne tą, kuris gražus.
Gražiam veide atrasi gylį,
O jo širdyje nuodus.

Sužaidė: 0

Jei vieną dieną atsirastų noras verkti, paskambink man..
Nepažadu tavęs prajuokinti, bet galėčiau verkt kartu su tavim..
Jei vieną dieną nuspręstum dingti,

Sužaidė: 1

Leisk tau rankas šias išbučiuoti, Leisk, gražuole, tave karštai į lūpas pabučiuoti, Leisk, saulute mano, prieš visą Žemę ištart tau tą palaptingą, kerintį - myliu.

Sužaidė: 0

Meile mano.. Jaučiu aš meilę begalinę,
Kuri liepsnoja širdyje,
Jaučiu tą jausmą aš krutinėj,
Kuris vėl dega manyje..

Sužaidė: 0

Tuoj skaidrios žvaigždės naktį suspindės
Ir gęsdamas liepsnos žarų raudonis.
Ir vėl mane į sapną palydės,
Tavųjų lūpų ilgesingas skonis.

Sužaidė: 0

Nenoriu tavęs grožiu sužavėti,
Nenoriu, kad dėl to mylėtum tu mane.
Aš noriu, kad mane pamačius
Pajustum meilę mano akyse.

Sužaidė: 0

Mano noras begalinis,
Stoviu aš su apatiniais,
Siela skęsta alkoholy,
Mano kūnas tavęs nori!!!

Sužaidė: 0

Tikėk, kad vietoj stovi saulė.
Tikėk, kad žvaigždės - ne liepsna.
Tikėk jog tiesa - tai apgaulė,
Bet mano meilė Tau - amžina!!!

Sužaidė: 1