Užfiksuoti paslaptingi Saulės energetiniai virpesiai

Rugpjūčio 31 d. žurnale „Science“ paskelbtas straipsnis, kuriame pranešama, kad pirmą kartą aptiktos bangos, pernešančios Saulėje pagamintą energiją į aplinkinę erdvę. Manoma, kad naujai atrastieji energetiniai virpesiai, kitaip dar vadinami Alfveno bangomis, padės geriau suprasti Saulės magnetinius laukus ir tuo pačiu paaiškinti, kodėl Saulės vainikas toks karštas.

Mokslininkai ilgai suko galvas mėgindami suprasti, kas įkaitina Saulės vainiką iki 1–2 milijonų laipsnių temperatūros, nors jos paviršiaus temperatūra tesiekia 5800 laipsnių Kelvino. Po to kai 1942 m. švedų fizikas H. Alfvenas teoriškai pagrindė elektromagnetinių-hidrodinaminių bangų egzistavimą plazmoje, jo teoriją astrofizikai pritaikė energijos iš Saulės gelmių į vainiką pernešimo paaiškinimui. Alfveno bangos ne kartą buvo stebimos laboratorijose, tarpplanetinėje erdvėje ir Žemę gaubiančiame magnetiniame lauke, tačiau iki šiol niekam nebuvo pavykę jų aptikti Saulės vainike. Nežiūrint to tiek teoriniuose veikaluose, tiek ir nesenai padarytose Saulės fotografijose matyti, kad mūsų gimtosios žvaigždės vainike cirkuliuoja galingi magnetiniai laukai - tačiau iki šiol nebuvo pavykę jų nei išmatuoti, nei išsamiai pagrįsti jų susidarymo principus.

Pirmasis straipsnio autorius Styvas Tomčikas (Steve Tomczyk) iš JAV Nacionalinio Atmosferos tyrimo centro sako, kad Alfveno bangos gali tapti kertiniu akmeniu aiškinant procesus Saulėje bei analizuojant jų poveikį Žemei. Kaip banga, keliaujanti išilgai stygos, Alfveno bangos keliauja išilgai Saulės magnetinio lauko linijų ir sklinda toli į aplinkinę erdvę. Stebėti jų Saulės vainike iki šiol nepavykdavo todėl, kad šie virpesiai yra tokie greiti ir silpni, kad Saulės tyrimams naudota technika jų tiesiog neregistruodavo.

S. Tomčikas kartu su savo kolegomis naudojosi JAV Nacionalinės Saulės observatorijos teleskopu, esančiu Naujojoje Meksikoje, Sakramento Peak observatorijoje. Šiame teleskope sumontuotas daugiakanalis vainikinis poliarimetras (angl. – coronal multichannel polarimeter, CoMP), kuris geba per 15 sekundžių padaryti vieną nuotrauką. Iš gautų duomenų nustatyta, kad bangos keliauja maždaug 14,5 milijonų km/h greičiu. Skotas Makintošas (Scott McIntosh), mokslininkas iš Pietvakarių tyrimų instituto Boulderyje (Kolorado valst.), sako, kad bangos buvo matomos visame vainike, ir tai iš pradžių pasirodė gana keista.

Tiesa, aptiktųjų bangų pernešama energija nepakankama, kad paaiškintų tokią aukštą vainiko temperatūrą, tačiau gera naujiena yra ta, jog mokslininkai dabar turi naują galingą techniką Saulės vainiko ir jos magnetinio lauko tyrimams. Tikimasi, kad dabar bus galima tiksliau prognozuoti Saulės audras, kurių metu į aplinkinę erdvę išmetama tūkstančiai tonų įmagnetintos medžiagos ir sukeliamos geomagnetinės audros Žemėje. Tokios išankstinės prognozės gali padėti apsaugoti kosmose dirbančius astronautus. „Jei mes norime keliauti į Marsą ir Mėnulį, turime gerai žinoti, kas gali įvykti Saulėje“, – sako S. Tomčikas.

Apie Saulės vainiko temperatūros fenomeną mes jau rašėme. Bendrai paėmus, mokslininkai sutinka, jog tokį efektą lemia energetinės bangos ir magnetiniai laukai, tačiau išsamios teorijos, nuosekliai pagrindžiančios vykstantį procesą, dar gali tekti palaukti.

Plačiau: MokslasPlius

   

Facebook komentarai