Užkietėjusiems "devyndarbiams" blogiausiai sekasi... "devyndarbiauti"

Paradoksalu, tačiau naujausio tyrimo rezultatai rodo, kad žmonės, kurie yra linkę vienu metu daryti du ar daugiau darbų (angl. - multitasking), kaip tik prasčiausiai atlieka užduotis, reikalaujančias dėmesio paskirstymo vienu metu atliekamiems skirtingiems darbams.

275 baigiamojo kurso studentų eksperimento rezultatai byloja, kad daug žmonių šimto darbų išsyk imasi ne todėl, kad norėtų padirbėti produktyviau, o todėl, kad lengvai pasiduoda dirgikliams ir negali sutelkti dėmesio į vieną veiklą. Paaiškėjo, kad tokie asmenys blogiausiai sugeba atlikti dvi ar daugiau skirtingų užduočių vienu metu. Tyrimo rezultatai publikuojami sausio 23 d. leidinio " PLoS One " numeryje.

"Viešo saugumo požiūriu tokia žinia kelia nerimą. Išeitų, kad žmonės, kurie vairuodami nuolat kalba telefonu (atlieka dvi ir daugiau užduočių išsyk), yra kaip tik iš tų prasčiausiai "devyndarbiaujančiųjų" gretų, - samprotauja vienas iš tyrimo bendraautorių, Jutos universiteto (JAV) psichologas Deividas Sanbonmatsu (David Sanbonmatsu).

Gyvenimo tempas per pastaruosius dešimtmečius išaugo taip, kad gebėjimas vienu metu atlikti keletą užduočių tapo, jei taip galima pasakyti, paklausus ir pageidautinas dalykas. Tiesa, iš tikrųjų (apie ką byloja ir anksčiau atlikti tyrimai - http://www.livescience.com/19983-multitaking-work-bad-feel-good.html) kelių veiklų atlikimas vienu metu gali didinti pasitenkinimą ir savijautą, tačiau mažinti produktyvumą.

D. Sanbonmatsu su kolegomis paprašė baigiamojo kurso studentų atlikti testų rinkinį ir informuoti tyrėjus, ar dažnai tekdavo imtis kelių užduočių sprendimo vienu metu, kaip tai sekdavosi daryti ir kiek impulsyviai jie to imdavosi.

Paskui tyrėjai įvertino eksperimento dalyvių sugebėjimą "devyndarbiauti", pateikdami jiems klastingą protinę užduotį - tuo pat metu mintyse atlikti nesudėtingus aritmetinius veiksmus ir prisiminti teksto fragmentus.

Anot, tyrimo autorių, nieko stebėtino, kad dauguma tiriamųjų manė pasižymintys geresniu nei vidutinišku sugebėjimu atlikti keletą užduočių išsyk. Daugelis jų papildomos informacijos lape nurodė, kad yra linkę vairuodami kalbėtis telefonu ar vienu metu stebėti keletą medijų šaltinių (pvz., klausytis radijo ir skaityti).

Tačiau tyrimo rezultatai parodė, kad tie, kurie yra linkę atlikti po keletą užduočių vienu metu, su pateikta tokio pobūdžio užduotimi susitvarkė prasčiausiai. Be kita ko, jų poelgiai dažniau buvo impulsyvūs, o tai byloja, jog tokie žmonės greitai pajunta nuobodulį ir greičiau pradeda blaškytis.

"Tyrimo rezultatai leidžia manyti, kad kelių užduočių atlikimas toli gražu nepadidina darbo produktyvumo, - pabrėžia tyrimo autoriai. - Keleto veiklų išsyk žmonės griebiasi ne todėl, kad norėtų nuveikti kuo daugiau, o todėl, kad jie lengvai pasiduoda blaškantiems dirgikliams ir įninka į nesvarbius, antraeilius dalykus."

   

Facebook komentarai