Užsienio ekspertai daugiausia priekaištų turėjo VDA, ŠU ir KU studijų programoms

Atsižvelgęs į užsienio ekspertų vertinimus Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) lygtinai akreditavo 80 aukštųjų mokyklų studijų programų. Lygtinai akredituotos studijų programos yra vykdomos, tačiau laikomos probleminėmis.

Paaiškėjo, kad daugiausia tokių programų yra Vilniaus dailės akademijoje (VDA), Šiaulių universitete (ŠU), Klaipėdos universitete (KU) ir Vilniaus pedagoginiame universitete (VPU). Užsienio ekspertai 14 probleminių programų nustatė kolegijose, 32 bakalauro ir 33 magistro studijų programas universitetuose.

SKVC vadovas Eugenijus Stumbrys pažymi, kad 2005-2008 m. vertinta 12 iš 63 studijų krypčių, tad gauti rezultatai neatspindi visos aukštojo mokslo sistemos kokybės - tik situaciją 12 minėtų krypčių.

Ekspertai studijų programas vertino pagal 5 kriterijus: studijų programos tikslus, studijų programos sandarą, dėstytojų kompetenciją, turimą materialinę bazę, kokybės užtikrinimo sistemą.

Lygtinai akredituotų studijų programų sąrašas rodo, kad daugiausia priekaištų sulaukė VDA programos. Ekspertai paminėjo 21 probleminę VDA programą, ŠU nustatyta 10, KU – 10 probleminių studijų programų. 8 probleminės studijų programos nustatytos VPU, 6 – Vilniaus universitete.

Padės apsispręsti abiturientams

Švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė atkreipia dėmesį, kad akreditavimas rodo prastas studijų programas, tačiau ne prastas pačias aukštąsias mokyklas. Pasak N. Putinaitės, nors aukštojoje mokykloje yra probleminių studijų programų, kitos minėtos aukštosios mokyklos vykdomos studijų programos gali būti labai aukšto lygio. N. Putinaitė sako, kad minėtose studijų programose dažniausiai fiksuojamas per didelis dėstytojų darbo krūvis ir nepakankama dėstytojų kompetencija.

Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) teigimu, žinojimas apie programų akreditavimo lygį ir programų trūkumus įgalins abiturientus apsispręsti, kur stoti. ŠMM ragina universitetus rimtai apsvarstyti, kokia pažanga padaryta tobulinant lygtinai akredituotas programas, ir atsižvelgti į tai skirstant valstybės finansuojamas vietas magistro studijų programoms.

Naujasis Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad kiekviena studijų programa bus periodiškai vertinama ir akredituojama laikotarpiui iki 6 metų. Kiekviena aukštoji mokykla bus periodiškai išoriškai vertinama užsienio ekspertų.

Studijų programų išorinį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). Iki šiol 585 studijų programos buvo akredituos be sąlygų – jose nenustatyta esminių trūkumų. 53 studijų programos buvo akredituotos ribojamai – jose nustatyti esminiai trūkumai, kurių aukštoji mokykla nepajėgi pašalinti. Į ribojamai akredituotą programą neleidžiama priimti studentų.

Lietuvos ir užsienio ekspertai lygtinai akreditavo iš viso 127 studijų programas. Jose buvo nustatyta trūkumų, kuriuos, ekspertų nuomone, aukštoji mokykla pajėgi ištaisyti. Paprastai programa akredituojama lygtinai dvejiems metams, baigiantis šiam terminui ekspertai pakartotinai programą įvertina. Lygtinai akredituotos studijų programos yra vykdomos, tačiau laikomos probleminėmis.

Minėti duomenys gauti SKVC apibendrinus duomenis apie 2005-2008 m. vertintas studijų programas.

Lygtinai akredituotų programų, kurias vertino užsienio ekspertai, sąrašą galma rasti čia.

   

Facebook komentarai