Visame pasaulyje mažėja paukščių

Per pastaruosius keletą dešimtmečių žymiai sumažėjo 45 proc. labiausiai paplitusių paukščių rūšių. Tokie duomenys buvo publikuoti paskutinėje gamtos apsaugos organizacijos „BirdLife“ („Paukščių gyvenimas“) ataskaitoje.

Per 26 metus Europoje pastebėtas žymus 56 iš 124 „įprastų“ paukščių rūšių sumažėjimas. Šiaurės Amerikoje per 40 metų beveik dvigubai sumažėjo 20 paukščių rūšių kiekis, kai kurių iš jų (pavyzdžiui amerikietiškų kurapkų) sumažėjo daugiau nei 80 proc. Australijoje žymiai sumažėjo maždaug 80 proc. sėjikų rūšių populiacija. Tuo pat metu mažėja daugelio rūšių paukščių, kuriems gresia išnykimas.

Tyrimo autoriai paskaičiavo, kad visame pasaulyje 1226 paukščių rūšys (tai sudaro maždaug aštuntadalį visų paukščių rūšių) priskiriamos sparčiai nykstančių rūšių kategorijai. O 190 rūšių yra ties visiško išnykimo riba.

Pagal atlikto tyrimo rezultatus, ataskaitos autoriai padarė išvadą, kad įvairių šalių vyriausybėms nepavyks įvykdyti savo pažado ir iki 2010 metų sustabdyti biologinės įvairovės nykimo.

Ekologai pažymi, kad valdžia privalo padidinti paukščių išsaugojimo darbams skirtą finansavimą. Tyrinėtojai pastebi, kad tokios priemonės yra pakankamai nebrangios, tačiau jos padeda pagerinti situaciją. 1994-2004 metais ekologams pavyko atitolinti 16 paukščių rūšių nuo išnykimo ribos.

   

Facebook komentarai